KONTAKT - Pensjonat matuska

Przejdź do treści
pensjonat matuska
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami. Jeżeli nie odbieramy, to jak tylko będziemy mogli szybko oddzwonimy.

Dane kontaktowe:


Apartamenty "Matuska"
Joanna Rapacz,
ul. Tatrzańska 3b, 34-520 Poronin
NIP: 7361029750

Podhalański Bank Spółdzielczy o/Zakopane
PL 81 8821 0009 0000 0010 0885 0001
Formularz kontaktowy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pensjonat Matuska Joanna Rapacz z siedzibą w Poroninie.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytej obsługi wysłanego zapytania oraz podjęcia na Pani/Pana życzenie niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych dot. ofert, administrator przetwarza dane osobowe w tym celu.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku wysłanego zapytania – konieczność podjęcia działań zmierzających do realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
W przypadku wyrażonej zgody w celu wysyłki informacji handlowych dot. aktualnej oferty - zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielona zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
W przypadku dochodzenia roszczeń, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f).
Administrator nie przekazuje danych osobowych innym kategoriom podmiotów.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; danych pozyskanych na podstawie zgody w celu wysyłki informacji handlowych – przez okres ważności zgody na ten cel.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: kontakt@matuska.pl Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do należytej obsługi przesłanego zapytania.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Adres:
Apartamenty „Matuska”
Joanna Rapacz
ul. Tatrzańska 3b,
34-520 Poronin
NIP: 7361029750
Kontakt:
Tel: 18 207 42 07
E-mail: kontakt@matuska.pl
Dane do przelewu:
Apartamenty Matuska
Podhalański Bank Spółdzielczy
o/Zakopane
PL 81 8821 0009 0000 0010 0885 0001
Wróć do spisu treści