Regulamin ośrodka - Pensjonat matuska

Przejdź do treści
Szanowni Państwo!

Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego Regulaminu, który ma zapewnić Państwu spokojny i bezpieczny pobyt w Naszym obiekcie.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba zaczyna się od godz. 15.00 a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 2. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu.
 4. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony gość powinien zgłosić w dniu przyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże obiektu i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 6. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od 8.00 do 22.00
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających na jego terenie albo też w inny sposób zakłócił porządek.
 8. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.
 9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 10. Personel obiektu zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno, używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną np. grzałki, farelki, czajniki elektryczne, itp. Nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 12. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 15. Śniadanie wydawane jest w godz. 8.00-10.00 natomiast obiadokolacja w godz. 17.30-18.30 (w okresie świąt godziny posiłków ustalane są na bieżąco). Jest możliwość innej godziny posiłku po wcześniejszym uzgodnieniu na Recepcji.
 16. W obiekcie akceptujemy zwierzęta.
 17. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Dyrekcji, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia.
 19. Hasła jednorazowe WI-FI są dostępne na Recepcji, ważne są 7 dni. Każde hasło jest przeznaczone na jedno urządzenie.
Adres:
Apartamenty „Matuska”
Joanna Rapacz
ul. Tatrzańska 3b,
34-520 Poronin
NIP: 7361029750
Kontakt:
Tel: 18 207 42 07
E-mail: kontakt@matuska.pl
Dane do przelewu:
Apartamenty Matuska
Podhalański Bank Spółdzielczy
o/Zakopane
PL 81 8821 0009 0000 0010 0885 0001
Wróć do spisu treści